IPS. През 1995 г. Hitachi и NEC съвместно разработват нова технология, която би трябвало да реши проблемите на TN матриците, наречена IPS (In-Plane Switching). Конструкторите разместили управляващите електроди в една равнина така, че силовите линии на създаваното от тях електрическо поле да се разполагат успоредно на подложката. Така при подаването на управляващо напрежение течните кристали се завъртат само в една равнина, а не образуват спираловидна структура като в TN матриците. Изменението на ориентацията на кристалите дава още едно съществено предимство на IPS панелите – ъгълът на видимост се увеличава на 170 градуса и в хоризонтална, и във вертикална посока. Методът за завъртане на течните кристали в една равнина се оказва доста по-удачен и от гледна точка на общото цветопредаване, и най-вече във възпроизвеждането на тъмните тонове.

 

 

  Разбира се, и тази технология има недостатъци. За преориентиране на кристалите напрегнатостта на полето трябва да е по-висока, а и процесът е по-бавен. Ето защо IPS панелите имат сравнително по-голямо време за реакция, за който проблем в днешно време отново е намерено подходящото технологично решение. За време на реакция на някои от последните модели LCD монитори с IPS матрица производителите обявяват 6 ms, което е по-скоро маркетингова примамка. Само за сравнение ще ви дам пример с професионалните дисплеи за графична обработка на лидера в производството на LCD монитори – японската фирма EIZO, чийто последни модели са с време за реакция 16 ms и 8 ms.


 

 

 

Вляво – ориентация на молекулите на течните кристали в IPS матрицата без подадено напрежение, а вдясно – с подадено напрежение на управляващите електроди

И друг недостатък – двата електрода са разположени в една равнина и заемат по-голям процент от общата площ на екрана, което води до намаляване на прозрачността на панела, респективно до необходимостта от по-мощна подсветка за достигане на необходимата яркост. Разбира се и на този проблем е намерено решение, като повечето от професионалните модели LCD монитори имат функции за компенсиране на яркостта и контраста.

Развитието на IPS технологията доведе до създаването на някои успешни модификации:

» Super IPS (S-IPS), за която е характерно яркото, контрастно изображение с почти незабележими цветови отклонения, увеличени ъгли на видимост (170 градуса и в двете направления) и изключително висока яснота.
» Super Advanced IPS (SA-IPS), която в сравнение с S-IPS има с около 30% по-висока разделителна способност.
» Ultra Advanced IPS (UA-IPS) с повишена прозрачност на панела и разширяване на цветовата гама при достатъчно високо ниво на яркостта.
» Dual Domain IPS (DD-IPS), при която за увеличаване на ъгъла на видимост „клетката“ е съставена от две зони с различно направление на поляризацията.

В настоящия момент LCD дисплеите с S-IPS матрица са практически единственият разумен избор за професионална работа като предпечатна подготовка, графичен дизайн, обработване на снимки и т.н. Като правило обаче те са на значително по-висока цена от тази на TN мониторите поради по-скъпото изготвяне на IPS матрицата.

Тази сатия е предоставена с любезното съдействие на  Ваня Абаджиева Бучел

Количка

VirtueMart
Количката Ви е празна.