Стойността на доставка се калкулира автоматично в процеса на пазаруване съобразно теглото на продуктите във Вашата количка. 

При покупка Вие ще имате възможност да определите доставчика съобразно предложената от него цена. Ние Ви ипредлагаме два вида разплащане по банков път и ППП (Пощенски Паричен Превод).


Адаптер за монитор / телевизор SAMSUNG

Цена: 94.52 лв. (вкл. 20 % ДДС)


Вид: Оригинална
Приложение:         
LS34J550WQIXCI LC24FG73FQLXZS HW-K850/EN
LS34J550WQLXPE LC24FG73FQMXUE HW-K850/XN
LS34J550WQLXZS LC24FG73FQMXUF HW-K850/XS
LS34J550WQMXUE LC24FG73FQMXZN HW-K850/XU
LS34J550WQMXZN LC24FG73FQUXEN HW-K850/XY
LS34J550WQUXEN LC24FG73FQWXND HW-K850/ZF
LS34J550WQUXZG LC32JG50QQCXXF HW-K860/XE
LS34J552WQUXEN LC32JG50QQCXXK HW-K950/EN
LT32E319EI/EN LC32JG50QQEXXD HW-K950/KR
LU28H750UQCXXF LC32JG50QQEXXM HW-K950/RU
LU28H750UQCXXK LC32JG50QQEXXS HW-K950/XD
LU28H750UQEXXY LC32JG50QQEXXY HW-K950/XM
LU28H750UQIXCI LC32JG50QQIXCI HW-K950/XN
LU28H750UQMXZN LC32JG50QQLXPE HW-K950/XS
LU28H750UQUXEN LC32JG50QQLXZS HW-K950/XU
LU32J590UQCXXF LC32JG50QQMXUE HW-K950/XY
LU32J590UQCXXK LC32JG50QQMXUF HW-K950/ZF
LU32J590UQEXXD LC32JG50QQMXZN HW-K960/XE
LU32J590UQEXXM LC32JG50QQUXEN HW-Q70R/EN
LU32J590UQEXXS LC32JG50QQUXZG HW-Q70R/MV
LU32J590UQEXXY LC32JG52QQCXXF HW-Q70R/PE
LU32J590UQIXCI LC32JG52QQUXEN HW-Q70R/RU
LU32J590UQLXPE LC32JG54QQCXXF HW-Q70R/TK
LU32J590UQLXZD LC32JG54QQEXXY HW-Q70R/XD
LU32J590UQLXZS LC32JG54QQIXCI HW-Q70R/XM
LU32J590UQMXUE LC32JG54QQLXPE HW-Q70R/XN
LU32J590UQMXUF LC32JG54QQLXZS HW-Q70R/XS
LU32J590UQUXEN LC32JG54QQMXUF HW-Q70R/XU
LU32J590UQUXZG LC32JG54QQUXZG HW-Q70R/XY
LU32J592UQCXXF LC32JG56QQCXXF HW-Q70R/ZD
LU32J592UQUXEN LC32JG56QQUXEN HW-Q70R/ZF
LU32R590CWCXXF LS27HG50QQUXEN HW-Q70R/ZG
LU32R590CWCXXK LS27R750QECXXF HW-Q70R/ZS
LU32R590CWEXXD LS27R750QECXXK HW-Q76R/XE
LU32R590CWEXXM LS27R750QEEXXD LC24FG70FQCXXF
LU32R590CWEXXS LS27R750QEEXXM LC24FG70FQCXXK
LU32R590CWEXXY LS27R750QEEXXS LC24FG70FQEXXD
LU32R590CWIXCI LS27R750QEEXXY LC24FG70FQEXXM
LU32R590CWMXUE LS27R750QEIXCI LC24FG70FQEXXS
LU32R590CWMXUF LS27R750QEMXUF LC24FG70FQEXXY
LU32R590CWMXZN LS27R750QEUXEN LC24FG70FQIXCI
LU32R590CWUXEN LS27R752QECXXF LC24FG70FQLXPE
LU32R592CWCXXF LS27R754QEUXZG LC24FG70FQLXZD
LU32R592CWUXEN LS32R750UECXXF LC24FG70FQLXZS
LU32R594CWUXZG LS32R750UECXXK LC24FG70FQMXUF
UA32K5100AKPXD LS32R750UEEXXD LC24FG70FQUXEN
UE32K4100AUXRU LS32R750UEEXXM LC24FG70FQWXND
UE32K4100AUXUA LS32R750UEEXXS LC24FG73FQCXXF
UE32K5100AKXXU LS32R750UEEXXY LC24FG73FQCXXK
UE32K5100AKXZT LS32R750UEIXCI LC24FG73FQEXXD
UE32K5100AWXXC LS32R750UEMXUF LC24FG73FQEXXM
UE32K5100AWXXH LS32R750UEUXEN LC24FG73FQEXXY
UE32K5100AWXXN LS32R754UEUXZG LC24FG73FQIXCI
UE32K5100AWXZF LS34J550WQCXXF LC24FG73FQIXRU
UE32K5102AKXBT LS34J550WQCXXK LC24FG73FQKXKR
UE32K5102AKXXH LS34J550WQEXXS LC24FG73FQLXPE
UE32K5103AKXBT LS34J550WQEXXY LC24FG73FQLXZD
UE32K5105AKXXE    
Код: BN44-00887D / 3721-001283
Описание: Адаптер за монитор / телевизор SAMSUNG

altКоличка

VirtueMart
Количката Ви е празна.